tot 50 jaar
50-60 jaar
60-65 jaar
65-70 jaar
70-75 jaar
75 jaar en ouder
 
alleenwonend
met partner
met partner en kind(eren)
anders
 
 
eengezinswoning
seniorenwoning
anders
 
 
huur (corporatie)
huur (particulier)
koopwoning
anders
 
 
0-2 jaar
2-5 jaar
5-10 jaar
10 jaar of langer
 
ja
nee
 
rust/natuur
mooie woning
vanwege partner of kinderen
hier geboren en getogen
anders
 
 
ja
nee
misschien
 
 
nee, dat verwacht ik op dit moment niet
ja, ik verwacht binnen 2 jaar (ga naar vraag 10)
ja, ik verwacht binnen 5 jaar (ga naar vraag 10)
ja, ik verwacht binnen 5-10 jaar (ga naar vraag 10)
 
 
grondgebonden eengezinswoning
appartement
levensloopbestendige woning
een zgn. Tiny house
overige
 
 
huurwoning (corporatie)
huurwoning (particulier)
koopwoning
anders
 
 
1. Kern Ooy
2. Omgeving Zuidspoor
3. Kop van Zuid
4. Oud-Zevenaar Noord
5. Oud-Zevenaar Zuid
6. Centrumgebied
7. BAT terrein
 
 
 
 
 

Vragenlijst t.b.v. woonwensen in Oud-Zevenaar en Ooy
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Indien u alles correct hebt ingevuld en op "Verstuur" hebt geklikt, dan verschijnt hierboven de tekst : "Bedankt voor uw medewerking".

Verschijnt deze tekst niet, dan zijn niet alle vragen correct ingevuld. Check dit a.u.b. en klik nogmaals op "Verstuur".

*** Invullen van uw naam, adres en e-mailgegevens is niet verplicht. Vult u ze wel in dat doet u mee aan de verloting die zal plaatsvinden onder alle inzendingen en maakt u kans op een mooie attentie!