Even kennismaken

met Senior Actief

Wie zijn wij

Senior Actief Oud Zevenaar & Ooy is een vereniging die zich richt op de 50 plussers van Oud-Zevenaar en Ooy.

Ook 50 plussers buiten Oud-Zevenaar en Ooy, die zich betrokken voelen bij genoemde kernen of die het programma van Senior Actief aantrekkelijk vinden, zijn van harte welkom als lid.

Onze vereniging is opgericht op 1 januari 1974 en is geregistreerd onder nummer 40120391.

De statutaire doelstelling is het behartigen van de belangen van bedoelde senioren in de meest ruime zin van het woord.

Wij geven invulling aan genoemde doelstelling door het organiseren van een wekelijkse ontspanningsmiddag, een twee wekelijks diner (Samen aan Tafel) en daarnaast een maandelijkse activiteit. Bij deze bijeenkomsten is het sociale element van belang waarbij het contact leggen tussen de leden onderling van belang is: het zgn. naar elkander omzien.


Daarnaast organiseren wij sportieve activiteiten zoals momenteel biljarten, tafeltennis, jeu de boules en yoga. Deze activiteiten en mogelijk nieuwe worden georganiseerd enkel wanneer er voldoende leden aan meedoen.
De eventuele uitgaven voor deze activiteiten moeten door de deelnemende leden worden opgebracht waarbij we trachten zo scherp mogelijk in te kopen.

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.


Onze vereniging is lid van KBO Gelderland die samen met 4 andere provinciale bonden onze belangen behartigt op provinciaal en landelijk niveau.
Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals wonen en zorg, mobiliteit, pensioenen en gezondheid.
De 5 samenwerkende provinciale bonden geven een maandelijks magazine uit genaamd ONS met interessante/leerzame artikelen en achtergrond informatie alsmede aanbiedingen.


Op lokaal niveau hebben wij contact met de gemeente over zaken die ons bezig houden waarbij gedacht kan worden aan woningbouw voor senioren en verkeersveiligheid.


Onze vereniging kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), alsmede een adviseur en daarnaast een algemeen bestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur en 3 leden van de activiteiten commissie, 2 leden van de commissie lief en leed.

Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap, klik dan op onderstaande button.