Nieuws

van en voor Senior Actief

Bedankt!


Dankzij al jullie stemmen hebben we van de RABObank clubsupportactie een mooi bedrag ontvangen van € 904,12! 


Speciaal voor Senior Actief heeft de Rabobank een persoonlijke video gemaakt.   
Bekijk deze via onderstaande oranje button.

Cheque van Coöp in ontvangst mogen nemen

Het goede doel van de statiegeldactie bij Coöp Zevenaar was in het 1e kwartaal van dit jaar, op initiatief van Senior Actief: een bankje plaatsen bij de jeu de boules baan, die zou komen bij Brede School St. Martinus.

We hebben op 25 augustus een cheque van € 420,00 in ontvangst mogen nemen.

De jeu de boules baan bij school is komen te vervallen, maar we gaan wel, in overleg met de school, een bankje ergens op het schoolplein plaatsen.

                                 Coöp Zevenaar bedankt voor jullie leuke actie!  

KBO-PCOB Nieuws 

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws: 

Senioren kunnen bellen naar Ouderen-infolijn 

KBO-PCOB heeft haar speciale ouderen-infolijn nog steeds geopend! Hier kunnen onze senioren terecht met vragen over hoe het verenigingsleven doorgang kan vinden met de huidige beperkingen die er zijn door het corona virus. Ook zijn de medewerkers van KBO-PCOB beschikbaar voor persoonlijke vragen en een luisterend oor. De telefoonlijn is niet alleen voor onze eigen leden. We werken samen met NOOM om ook migranten senioren te woord te kunnen staan. Met de informatie die onze leden ons geven weten we wat er leeft in het land! Belangrijk voor onze belangenbehartiging.

Onderzoek: Meerderheid senioren wil coronavaccin (18 december)

Bijna driekwart van de senioren (68%) is van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, blijkt uit onderzoek opgezet door seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen.” Ongeveer een kwart (24%) twijfelt nog, slechts acht procent zegt nee. De belangrijkste reden om zich niet te laten vaccineren is uit angst voor bijwerkingen, maar ook omdat men zich nooit heeft laten vaccineren (ook niet tegen de griep).

Het vertrouwen in de instanties die bij het vaccin betrokken zijn, is groot. Ruim zestig procent vertrouwt de overheid (63%) en makers (62%) bij dit vaccin, slecht negen procent vertrouwt overheid en bedrijf niet.

Vaccinatiestappenplan

Maar er zijn ook vragen. Een derde van de senioren mist nog bepaalde informatie over het coronavaccin en de vaccinatie. Bijvoorbeeld informatie over de bijwerkingen (met name op de lange termijn), de procedure (waar en door wie wordt het vaccin gezet), de tijdsplanning, hoe de relatie is met specifieke gezondheidsproblemen zoals hart en obesitas. Maar er zijn ook vragen over de veiligheid en de werkingsduur van het vaccin. Sturkenboom: “Dus nogmaals onze oproep aan het kabinet: beloon het vertrouwen van al deze senioren en kom met een compleet vaccinatiestappenplan. Het schept duidelijkheid en rust.”

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd in week 50 van dit jaar onder 1.650 Nederlandse senioren. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het representatieve online KBO-PCOB panel waarvan de leden zijn benaderd via de standaard e-mailprocedure. Verder is het onderzoek uitgezet bij andere seniorenorganisaties.

Samen voorbereiden op ouder worden (18 december)

Hoe bereid je je voor op ouder worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Sommige senioren denken hier al tijdig over na. Anderen zijn daar minder mee bezig.  Vanuit het Netwerk Vitaler Oud wordt gewerkt aan meer bewustwording over een goede voorbereiding op ouder worden. Want belangrijke vragen zijn aan de orde, zoals; heeft mijn huis aanpassingen nodig? Of: ‘Wil ik in mijn huidige buurt blijven wonen? Hoe zorg ik voor voldoende beweging? Op wie kan ik een beroep doen als het nodig is? En welke organisaties kunnen mij helpen?’

Vanuit het Netwerk Vitaler Oud stimuleert KBO-PCOB met diverse lokale sociaal-maatschappelijke organisaties het gesprek hierover met senioren en andere belangstellenden. Het nadenken over de fase van ouder worden is net zo belangrijk als een schoolkeuze voor kinderen of ons huis aanpassen voor kinderen, maar wordt vaak niet zo benaderd. Deze fase biedt zo veel kansen en mogelijkheden, dus is een goede voorbereiding van groot belang.

In dialoog

In de bijeenkomsten van Netwerk Vitaler Oud staat de dialoog centraal. Samen in gesprek over de voorbereiding op het ouder worden. Er wordt gewerkt aan de hand van de dialoogmethode, waarbij alle deelnemers vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid hun ervaringen, wensen en behoeften, delen. Deze methode leidt tot mooie gesprekken en resultaten. Ter inspiratie kunt u hier lezen over de bijeenkomst in Amersfoort. Een mooi voorbeeld van hoe verschillende senioren en professionals aan de slag zijn gegaan met dit belangrijk onderwerp.

Brochure

De aanpak binnen Netwerk Vitaler Oud is een methode die in elke plaats in Nederland eenvoudig kan worden gebruikt. Het samenbrengen van senioren, gemeenten en andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kan hiermee het gezamenlijke proces rond bewustwording over ouder worden starten. In de brochure Vitaler Ouder Worden, kunt u meer lezen over de aanpak en het organiseren van een bijeenkomst als start om samen lokaal met elkaar aan de slag te gaan. Bekijk de Brochure Vitaal Ouder Worden

Over Netwerk Vitaler Oud

Het Netwerk Vitaler Oud is een project van de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg – programma Langer Thuis. Een klankbordgroep heeft input gegeven voor dit project. Die groep bestaat uit experts van NOOM, KBO-Brabant, Koepel gepensioneerden, Leyden Academy of Vitality and Ageing, Sociaal Werk Nederland, RIVM, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Zo zorg ik® ontwikkelde de methode van de dialooggesprekken, waarbij ouderen en partners in de wijk actief met elkaar in gesprek gaan.

Bekijk de film Gezond genieten (17 december)

Gezond genieten, dat is een mooi streven. En een streven wat ook goed te realiseren is. Want met genieten van mooie en lekkere dingen is niets mis. Tegelijkertijd is het goed verstandig om te gaan met genieten en alcohol. Want een lekker glaasje is fijn, maar heeft ook al impact.

Binnen het project Gezond genieten hebben we (red.: lees KBO/PCOB) een korte film gemaakt. Deze film geeft weer wat de invloed van alcohol kan zijn en is vooral bedoeld om mensen bewust te maken van de impact bij ouder worden. Daarnaast is de film bedoeld als aanleiding om eens met elkaar in gesprek te gaan over het gebruik van alcohol en hoe je dat ervaart.

Bekijk de film hier.

Ledenvoordeel zorgverzekering ook in 2021 (26 juni)

Collectiviteitskorting blijft gehandhaafd!

Het leek onzeker maar met een effectieve lobby heeft onder andere  KBO-PCOB  de collectiviteitskorting in 2021 weten te behouden voor senioren. Als u gebruik maakt van onze collectieve zorgverzekering behoudt u dus ook in 2021 3% premievoordeel naast alle andere extra voordelen. Senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Daarom hebben wij altijd geprobeerd de korting op de basispremie van onze collectieve zorgverzekering te behouden. De politiek leek daar anders over te denken. KBO-PCOB heeft met succes duidelijk kunnen maken wat het belang is van een collectieve zorgverzekering voor onze leden.

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/    

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/


Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/


Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Nieuwsbrief Senior Actief

Senior Actief

Ons mailadres is:  bestuur@senioractief.com


Copyright © 2016 Senior Actief   --- Wepdiezainer ---