Nieuws

van en voor Senior Actief

Toetenburgerprijs 2022 

De vrijwilligers van Samen aan Tafel hebben in het weekend van 18 en 19 november van carnavalsvereniging De Toetenburgers de Toetenburgerprijs in ontvangst mogen nemen! Proficiat!

Voor meer informatie ga naar

https://www.toetenburgers.nl/toetenburgprijs-2022/

KBO-PCOB Nieuws 

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws: 

Gemengde gevoelens bij nieuwe pensioenwet (23 december 2022)

De Seniorencoalitie heeft met gemengde gevoelens geconstateerd dat de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen heeft aangenomen. Daarmee kan over vier jaar afscheid worden genomen van de beklemmende huidige pensioenwet, die gepensioneerden op grote indexatie-achterstanden tot wel 35 procent heeft gezet. Tegelijkertijd blijft het inlossen van de belofte van een koopkrachtig pensioen vaag. Voor de Seniorencoalitie kan de vlag niet uit maar hoeft die ook niet halfstok. Overigens wacht de WTP ook nog behandeling in de Eerste Kamer.

“Voor de duidelijkheid: wij hadden niet voor dit stelsel gekozen. Wij hoeven ook niet in te stemmen met de pensioenwet”, zeggen bestuurders Ingrid Rep (KBO-PCOB), Anneke Sipkens (ANBO) en John Kerstens (Koepel Gepensioneerden). “Je moet constateren dat er in Den Haag geen politieke meerderheid was en is om de rekenrente aan te passen. Maar wij hebben zo hard mogelijk ingezet op verbeteringen ten behoeve van de ruim drie miljoen gepensioneerden in Nederland. Dat zijn we aan hen verplicht, alleen ‘tegen! ’roepen is niet in hun belang. Mede dankzij onze inzet zijn onder meer de versoepelde regels voor indexatie uit voortgekomen. Anders hadden veel fondsen de pensioenen in deze tijd niet of nauwelijks kunnen verhogen.”

Zeker niet alles is zonnig, beamen zij. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM) onderstreept dat de positie van gepensioneerden bij het invaren naar een nieuw stelsel onvoldoende is geregeld, zeker nu het individueel bezwaarrecht wordt opgeschort. Vooraanstaande juristen hebben daar ook op gewezen. De Seniorencoalitie doet een klemmend beroep op sociale partners om organisaties van gepensioneerden serieus vanaf het eerste moment bij de transitie te betrekken.

De nieuwe pensioenwet bevat in elk geval een aantal uitgangspunten die voor de ouderenorganisaties van dag één belangrijk zijn geweest en waarvoor zij zich in Den Haag jarenlang hard hebben gemaakt.

Dat waren het behoud van solidariteit op het gebied van beleggingsrisico, nabestaandenpensioen en het zogeheten ‘langlevenrisico’. Verder was het overeind houden van de pensioenplicht noodzakelijk. Dat in tussentijd de verhoging van de AOW-leeftijd is gematigd, is ook sterk door de Seniorencoalitie bepleit. Daarnaast is er de door de Seniorencoalitie aangedragen commissie evenwicht voor een eerlijke verdeling van de pensioenvermogens gehonoreerd met een werkgroep evenwicht, die een handreiking voor pensioenfondsbesturen en sociale partners schrijft. Ten slotte is het goed dat eerder stoppen voor zware beroepen mogelijk blijft.

Ook het aannemen van de motie Palland (CDA) die regelt dat gepensioneerden alle een zelfde wijziging van hun pensioen krijgen (en niet de ene leeftijdscategorie meer dan de andere) is positief.

De Seniorencoalitie constateert echter dat veel van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel niet of nauwelijks worden behaald. Het nieuwe stelsel zou uitlegbaar en transparant worden. Die doelstelling is op geen enkele manier behaald. Hoe koopkrachtig het stelsel is, blijft discutabel.

Belangrijk is ook hoe er wordt omgegaan met indexatie-achterstanden. Die kunnen alleen nog worden goedgemaakt in de periode tot 2027 en bij het invaren zelf. Daarom zullen de ouderenorganisaties zich in de komende jaren hard maken om deze schade zo goed mogelijk te repareren, met open oog voor andere generaties.

Ten slotte vindt de Seniorencoalitie het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen pensioen opbouwen. Immers, ouderen worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen door een terugtredende overheid en een goed inkomen is een basisvoorwaarde om voor zichzelf en de naasten te zorgen. De toezegging om het aantal werknemers die geen pensioen opbouwen terug te dringen van 900.000 naar 450.000 ziet de coalitie als een boterzacht. Met de ruime miljoen zzp’ers lijkt in praktijk helemaal niets te gebeuren. Dat kan over twintig tot dertig jaar voor grote maatschappelijke ongelukken leiden.
De Seniorencoalitie zal bij de behandeling in de Eerste Kamer nogmaals wijzen op de zwakkere punten uit de wet. Verder zal de coalitie scherp in de gaten houden welke nadere aanpassingen nodig kunnen zijn en dan aandringen op reparatiewetgeving. Ten slotte zal de coalitie de vinger aan de pols houden bij de pensioenfondsen. Ten slotte worden daar de echte besluiten over de pensioenen genomen.

KBO-PCOB in 2023 (13 december 2022)

Voor het nieuwe jaar verandert er het een en ander binnen KBO-PCOB. Het aanstaande vertrek van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie KBO heeft gevolgen voor de organisatie KBO-PCOB, maar de inzet is dat u als lid hier zo min mogelijk van merkt. In dit artikel proberen we de situatie te schetsen en antwoorden te geven.

Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bonden (Gelderland, Limburg, Noord-Holland & Overijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan uit de Unie KBO en maken geen gebruik meer van het samenwerkingsverband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het verenigingsbureau KBO-PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke vereniging voor senioren in Nederland is opgezegd, waar vijf jaar geleden, bij de start van KBO-PCOB, nog de overtuiging was dat de handen ineen geslagen moesten worden.

De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de gemaakte stappen goed zijn voor hun afzonderlijke leden en dat respecteren we. Voor meer informatie over de achterliggende redenen, kunt u natuurlijk het best terecht bij de betreffende provinciale besturen. Mochten daar weer vragen uit komen, mag u uiteraard contact opnemen met ons voor wederhoor.

Vanuit het bestuur van de Unie KBO is het nooit de wens geweest om te versnipperen. Integendeel. Een sterke vertegenwoordiging voor senioren doe je met zoveel mogelijk leden. Er zijn veel goede voorbeelden van de meerwaarde van hechte samenwerking tussen ouderenorganisaties. Niet alleen op lokaal niveau tussen de KBO-afdeling en de PCOB-afdeling of zelfs met andere lokale ouderenorganisaties. Ook op landelijk niveau zet het zoden aan de dijk om samen belangen te behartigen in Den Haag. Dat doet KBO-PCOB samen met de Koepel Gepensioneerden, de ANBO en NOOM. We vertegenwoordigen ruim 350.000 senioren in Nederland en hebben stevige posities bij ministeries en relevante netwerken.

KBO-PCOB gaat professioneel, constructief en met passie verder om mét en voor senioren een goed klimaat te bewerkstelligen in ons land. Mensen die ouder worden hebben recht op zorg, welzijn, veiligheid, inkomen en een goede plek om te wonen of verzorgd te worden. We willen ook dat mensen elkaar ontmoeten op lokaal niveau. Dat doen we samen met alle vrijwilligers van KBO- en PCOB bonden, die onderdeel van KBO-PCOB blijven. De vrijwilligers die door alle ontwikkelingen of om andere redenen in het nieuwe jaar geen vrijwilligerswerk meer voor KBO-PCOB gaan doen, willen we hartelijk bedanken voor de grote en belangrijke inzet.

Vanwege het vertrek van de provinciale KBO bonden Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg (KBO-Brabant zette deze stap ruim tien jaar geleden al), gaat er natuurlijk wel iets veranderen, zeker wanneer u in één van deze provincies woont. Onze telefoon staat roodgloeiend omdat veel mensen vragen hebben over de wijzigingen. We hebben daarom de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij gezet:

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/    

KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast 

Elke maand rond de 15e een nieuwe vlog van (oud)journaliste en presentatrice Vera van Brakel op het Youtube kanaal van KBO-PCOB. In deze filmpjes praat Vera met (bekende) senioren over wat hen verrast, de titel van de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. Veel kijkplezier!


Bekijk vlog 21, Vera verrast met Eddy Jansen.

Bekijk vlog 20, Vera Verrast met Lenny Kuhr

Bekijk vlog 19, Vera Verrast met Govert van Brakel 

Bekijk vlog 18, Vera Verrast met Hans van Breukelen 

Bekijk vlog 17, Vera Verrast met Marjan Berk

Bekijk vlog 16, Vera Verrast met Hans Hoogendoorn

Bekijk vlog 15, Vera Verrast met Leo Fijen

Bekijk volg 14, Vera Verrast met Pauline Broekema

Bekijk vlog 13, Vera Verrast met Wieteke van Dort

Bekijk vlog 12, Vera Verrast met George Baker

Bekijk vlog 11, Vera Verrast met Maartje van Weegen

Bekijk vlog 10, Vera Verrast met Edwin Rutten

Bekijk vlog 9, Vera Verrast met Willeke Alberti

Bekijk vlog 8, Vera Verrast met Jan Terlouw

Bekijk vlog 7, Vera Verrast met Evert ten Napel

Bekijk vlog 6, Vera Verrast met Tineke de Nooij

Bekijk vlog 5, Vera Verrast met Sjoukje Dijkstra

Bekijk vlog 4, Vera Verrast met Kathleen Ferrier

Bekijk vlog 3, Vera Verrast met Paul van Gorcum

Bekijk vlog 2, Vera Verrast met Hedy d’Ancona

Bekijk vlog 1, Vera Verrast met Ronnie Tober

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/


Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/


Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Nieuwsbrief Senior Actief