Nieuws

van en voor Senior Actief

KBO-PCOB Nieuws 

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws: 

Senioren gezocht die geen gebruik maken van hun recht op financiële voorzieningen

Senioren maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. Zo heeft KBO-PCOB de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het probleem dat veel senioren niet weten dat ze recht hebben op huur- en zorgtoeslag. Wij zijn daarom blij dat de Nationale Ombudsman op 16 november 2021 bekend heeft gemaakt dat hij een onderzoek is gestart naar het niet gebruiken van vooral financiële voorzieningen door kwetsbare ouderen, en de oorzaken daarvan. KBO-PCOB roept (contactpersonen van) senioren die hun recht op financiële voorzieningen niet benutten, op om mee te werken aan het onderzoek.

Naar welke senioren zijn de onderzoekers op zoek?
Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen geen voorzieningen aanvragen, willen de onderzoekers graag in gesprek met ouderen van 66 jaar en ouder (ongeveer de AOW-leeftijd) die (tot voor kort) geen of weinig gebruik hebben gemaakt van financiële voorzieningen, terwijl zij hier wel voor in aanmerking kwamen. Het gaat om voorzieningen van de Rijksoverheid zoals de huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De onderzoekers willen ook in gesprek met ouderen die (bewust) geen gebruik maken van deze beschikbare voorzieningen, en met ouderen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen maar deze niet zelfstandig kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met de Nederlandse taal, minder digitaal vaardig zijn of een klein sociaal netwerk hebben.

Hoe verloopt het gesprek met de onderzoekers?
De onderzoekers willen de gesprekken op een vertrouwde locatie bij u in de buurt organiseren, zoals een buurthuis of gebouw van een maatschappelijke organisatie. In principe organiseren de onderzoekers één interview per senior. Als meer ouderen zich aanmelden uit dezelfde gemeente en via dezelfde organisatie, dan wordt er mogelijk een groepsgesprek (max. 3 deelnemers) georganiseerd, mits de deelnemers hiertoe bereid zijn. De exacte locatie staat wordt in afstemming met (de contactpersoon van) de deelnemende senior gekozen. Ook wordt besproken hoe tijdens het gesprek aan de dan geldende coronamaatregelen kan worden voldaan.

Meld u aan!
KBO-PCOB hecht grote waarde aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman en hoopt dat dit bruikbare resultaten oplevert. Daarom roepen wij senioren of hun contactpersonen die zelf (ook) geen gebruik maken van hun recht op de genoemde voorzieningen, op om zich bij ons aan te melden voor het onderzoek. Aanmelden kan via e-mail: marcel.deruiter@kbo-pcob.nl. KBO-PCOB brengt u dan in contact met de onderzoekers.

Zet leger zo snel én breed mogelijk in voor boosterprik (26 november)

De boosterprikken moeten zo snel mogelijk worden gegeven, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is een goed idee om Defensie hiervoor in te zetten. Voor het einde van het jaar moeten alle 60-plussers die dat willen een derde prik hebben gehad. Nog langer dralen kan leiden tot onnodige sterfgevallen onder ouderen. De bescherming van de eerste twee prikken tegen corona wordt bij deze groep het snelst minder. Het zijn vooral ouderen die, ondanks de vaccinatie, in het ziekenhuis terecht komen met corona.

Het versnellen van de boosterprikcampagne zoals het kabinet dat tijdens de coronapersconferentie heeft aangekondigd, geeft niet genoeg garanties dat het snel genoeg gaat, vinden KBO-PCOB, ANBO, KBO Brabant, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM. De organisaties vinden het van groot belang dat de besmettingscijfers nu echt snel naar beneden gaan. Het is tijd voor leiderschap en stevig ingrijpen. Want er is inmiddels een stille ramp gaande: mensen die acute planbare zorg nodig hebben, zoals kankerpatiënten, kunnen al niet meer in de ziekenhuizen terecht en moeten langer op een behandeling wachten, wat veel risico’s met zich meebrengt. Dat is onaanvaardbaar.

Code Zwart
De laatste tijd wordt veel gesproken over code zwart, het scenario waarin geen enkel ic-bed meer beschikbaar is in de ziekenhuizen. Om die situatie te voorkomen, moeten onconventionele oplossingen worden bedacht. Waarom bijvoorbeeld niet, net als in het voorjaar van 2020, opnieuw hotels gebruiken voor de zorg aan de minder zieke coronapatiënten?

De seniorenbonden vinden verder dat artsen eenduidige informatie moeten geven over hoe dichtbij we bij code zwart zijn. Volgens sommigen is het bijna zo ver, anderen zeggen dat we daar nog lang niet zijn. Zulke onenigheid onder de deskundigen zorgt voor onnodige onrust en moet per direct stoppen.

Als code zwart onverhoopt toch van kracht wordt, dan staan KBO-PCOB, ANBO, KBO Brabant, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM volledig achter het draaiboek dat hiervoor klaarligt. De organisaties zijn ervan overtuigd dat artsen op basis van dit draaiboek zorgvuldige keuzes kunnen maken. Wel is hierbij het geven van goede voorlichting cruciaal.

De ouderenorganisaties vragen verder aandacht voor de eenzaamheid die op de loer ligt voor miljoenen ouderen. Velen zullen de komende tijd weer veel thuis zitten. Allerlei activiteiten zijn geannuleerd. Juist met de feestdagen in het vooruitzicht valt dat zwaar. Ze roepen iedereen op extra aandacht te geven aan ouderen in de eigen omgeving.

KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast 

Elke maand rond de 15e een nieuwe vlog van (oud)journaliste en presentatrice Vera van Brakel op het Youtube kanaal van KBO-PCOB. In deze filmpjes praat Vera met (bekende) senioren over wat hen verrast, de titel van de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. Veel kijkplezier!


Bekijk volg 14, Vera Verrast met Pauline Broekema

Bekijk vlog 13, Vera Verrast met Wieteke van Dort

Bekijk vlog 12, Vera Verrast met George Baker

Bekijk vlog 11, Vera Verrast met Maartje van Weegen

Bekijk vlog 10, Vera Verrast met Edwin Rutten

Bekijk vlog 9, Vera Verrast met Willeke Alberti

Bekijk vlog 8, Vera Verrast met Jan Terlouw

Bekijk vlog 7, Vera Verrast met Evert ten Napel

Bekijk vlog 6, Vera Verrast met Tineke de Nooij

Bekijk vlog 5, Vera Verrast met Sjoukje Dijkstra

Bekijk vlog 4, Vera Verrast met Kathleen Ferrier

Bekijk vlog 3, Vera Verrast met Paul van Gorcum

Bekijk vlog 2, Vera Verrast met Hedy d’Ancona

Bekijk vlog 1, Vera Verrast met Ronnie Tober

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/    

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/


Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/


Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Nieuwsbrief Senior Actief